« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumusi hankele Rakvere linna Kungla tn 5a parkla rekonstrueerimiseks

Rakvere Linnavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumusi Rakvere linna Kungla tn 5a parkla rekonstrueerimiseks. Tööde teostamise tähtaeg on  22.06.2015.

Pakkumused esitada vastavalt Lisa 1 kululoendile, eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma.

Pakkumuse esitamiseks peab pakkuja vastama Lisa 2 nõuetele, milliseid kinnitavad dokumendid tuleb esitada koos pakkumusega.

Pakkumuse koostamisel palume lähtuda lisatud Kungla tn 5a parkla projektjoonisest.

Pakkumused esitada hiljemalt 08.05.2015 kell 11:00 elektronposti teel aadressil linnavalitsus@rakvere.ee. Kirja pealkirjaks/teemaks palume märkida „Pakkumus asfalteerimistööde teostamiseks. Mitte avade enne 08.05.2015. kell 11:00".

Juhime pakkujate tähelepanu asjaolule, et hankija jätab endale õiguse lükata kõik pakkumused tagasi juhul kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankija rahalisi võimalusi ja/või planeeritud tööde maksumust. Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkujaga hankelepingu madalaima tööde teostamise koguhinna alusel.

Informatsioon: mob. 5053361

Lisa 1 kululoend

Lisa 2 Nõuded pakkujale

Kungla parkla (pdf)

Kungla parkla (dwg)