« Tagasi

Rakvere linn müüb raiejäätmeid

Rakvere linnal on tekkinud raietööde käigus ning okste ja võsa koristusega raiejäätmeid, mis ei ole linnale vajalikud ning on otstarbekas müüa. Seoses sellega palub Rakvere linnavalitsus Teil anda endapoolne hinnapakkumine raiejäätmete ostmise kohta. Raiejäätmed on ladustatud virnastatult Kunderi tn pikendusel, Rakvere linnas. Raiejäätmetega on võimalus enne pakkumuse esitamist tutvuda kohapeal.

 

Pakkumine esitada 1 m3 (hakitud puistekuupmeetri) kohta ilma käibemaksuta. Parima (st. kõrgeima) hinnapakkumise teinud pakkujaga sõlmib Rakvere linn hiljemalt 7 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest ostu-müügilepingu. Raiejäätmete hakkimine ja äravedu toimub hiljemalt kahe nädala jooksul peale müügilepingu sõlmimist. Hakke täpne kogus selgub peale raiejäätmete hakkimist, ning see määratakse üleandmise-vastuvõtmise aktis, mille allkirjastavad ostja ja linnavalitsuse esindaja. Üleandmise-vastuvõtmise akti alusel esitab linnavalitsus ostuhinna kohta arve, mis peab olema tasutud hiljemalt kahe nädala jooksul.

 

Pakkumused palume esitada hiljemalt 14. september 2015 kell 10.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile getter.renel@rakvere.ee või kinniselt ümbrikus allkirjastatuna Rakvere Linnavalitsuse kantseleisse, Tallinna tn 5 ning lisada märge "Mitte avada enne 14. septembrit 2015 kell 10.00" ja märgusõna "Raiejäätmed". 

 

Lisainfo saamiseks ning ladustatud raiejäätmetega tutvumiseks võtta ühendust allpool toodud kontaktide kaudu.

 

Lisainfo:

Getter Renel
Rakvere Linnavalitsus
Keskkonnaspetsialist
getter.renel@rakvere.ee
+372 56 509 134