« Tagasi

Rakvere linn müüb raiejäätmeid

Rakvere linnal on tekkinud Rakvere tammiku hooldus- ja võsaraie käigus raiejäätmeid, mis ei ole linnale vajalikud ning on otstarbekas müüa. Seoses sellega palub Rakvere linnavalitsus Teil anda endapoolne hinnapakkumine raiejäätmete ostmise kohta. Raiejäätmed on ladustatud virnastatult Rakvere linnale kuuluval kinnistul Tammetõru tn 7. Hinnanguliselt on raiejäätmete maht 130 m3. Raiejäätmetega on võimalus enne pakkumuse esitamist tutvuda kohapeal.

Pakkumine esitada 1 m3 (hakitud puistekuupmeetri) kohta ilma käibemaksuta.

Enampakkumise võitjaga sõlmib linnavalitsus 7 päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest ostu-müügilepingu. Raiejäätmete hakkimine ja äravedu toimub hiljemalt kahe nädala jooksul peale parima pakkumise selgumist ja kinnitamist. Hakke täpne kogus selgub peale raiejäätmete hakkimist, ning see määratakse üleandmise-vastuvõtmise aktis, mille allkirjastavad ostja ja linnavalitsuse esindaja. Üleandmise-vastuvõtmise akti alusel esitab linnavalitsus ostuhinna kohta arve, mis peab olema tasutud hiljemalt kahe nädala jooksul.

Kirjalike pakkumuste esitamise ajaks on 13. märts 2019 kell 10.00 ja asukohaks Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20, Rakvere. Pakkumuste avamise ajaks 13. märts 2019 kell 10.05 ja asukohaks Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus või saata digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil linnavalitsus@rakvere.ee ning lisada märge „Raiejäätmed, mitte avada enne 13. märtsi 2019, kell 10.05".

Lisainfo saamiseks ning ladustatud raiejäätmetega tutvumiseks võtta ühendust allpool toodud kontaktide kaudu.

Lisainfo:

Getter Renel

Rakvere Linnavalitsus