« Tagasi

Rakvere linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise kava tellimine

 

Rakvere linnavalitsus tellib Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 üle vaatamise ning  täiendamise Rakvere linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaks aastateks 2018-2030.

Rakvere linnavalitsus ootab eelnimetatud töö teostamise hinnapakkumusi hiljemalt 2.märtsiks  2018 kas digitaalselt e-aadressil linnavalitsus@rakvere.ee või postiaadressil Lai 20, 44308 RAKVERE, Rakvere linnavalitsus.

Hinnapakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja poolt ja sisaldama kinnitust , et pakkumine kehtib 30 päeva hinnapakkumise esitamise lõpptähtajast, s.o. 2.märtsist 2018.

Hinnapakkumisele on lisatud märksõna „ÜVK kava"

Hinnapakkumus  peab lähtuma hinnapakkumuse lähteülesandest (lisatud link ).

 

Lisainfo: Mati Jõgi, linnavaraspetsialist, 322 5883, mati.jogi@rakvere.ee