« Tagasi

Ehitustööde tellimine Rakvere Rahu halli tööruumide remondiks

Soovime hinnapakkumist Rakvere Rahu halli (Rahu tn 15) tööruumide remondiks.

Pakkuja peab omama kehtivat ehitustööde MTR registreeringut ja omama tööde teostamiseks piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Elektritööde teostaja peab omama elektritööde tegemiseks MTR registreeringut. Pakkujal ei tohi esineda riiklike ega kohalike maksude maksuvõlgnevusi.

Tööde tehniline kirjeldus, elektritööde projekt ja töövõtulepingu projekt on saadaval internetiaadressil: https://www.dropbox.com/sh/hgr5j675guvw9vo/AABshKXxg4NEdwCHsOu3eCHRa?dl=0

Töödega saaks alustada 2018. a veebruari lõpus ja tööde kestus on 2 kuud hankelepingu jõustumisest.

Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga hankelepingu hiljemalt 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja hankelepingut  nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu või saadetakse pdf formaadis aadressile rakvereLV@e-arvetekeskus.eu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 07. veebruar 2018 e-posti aadressile kalvi.karu@rakvere.ee. Objektiga tutvumiseks ja lisaküsimuste korral võtta ühendust e-posti aadressil kalvi.karu@rakvere.ee või telefonil 53341870.

Pakkumuse kehtivuseks märkida 2 kuud.