« Tagasi

Detaplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavolikogu 28.09.2016. a otsusega nr 68 kehtestati Tallinna tn 5 // 5a kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja määrata planeeritavale tühjale kinnistule ehitusõigus uue elamu rajamiseks.

Detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut.

Planeeritava ala suurus u 7500 m².