« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

29.02.2016 – 14.03.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20 Ringtee 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu II avalik väljapanek. Korduv avalik väljapanek korraldatakse seoses detailplaneeringus tehtud muudatustega.

 

Detailplaneeringu avalikul arutelul otsustati muuta detailplaneeringut vastavalt avalikul väljapanekul esitatud ettepanekule. Avaliku väljapaneku käigus tehti ettepanek lisada planeeritavale alale täiendav hoonestusala ning muuta lubatavate hoonete numbrit.

 

Planeeritava ala suurus u 14500 m².