« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

03.11.2016 – 17.11.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Tallinna tn 25 ja Tööstuse tn 4 kinnistute ning neid ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek.

Planeeritava ala suurus on u 7000 m².

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Tööstuse tn 4 kinnistu jagamiseks ja planeeritavatele kinnistutele ehitusõiguse määramiseks.

Olulisem kavandatav muudatus võrreldes olemasoleva olukorraga on planeeringuga lubatud viie korruseline hoone Tallinna tänava poolses servas hotell Wesenberghi kõrvale.

Detailplaneering ei sisalda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud

Rakvere linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.