« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

28.07.2016 – 10.08.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, C. R. Jakobsoni ja Parkali tänavate vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta planeeritaval alal olevate kinnistute piire, samas määratakse planeeritavatele kinnistule ehitusõigus uute hoonete rajamiseks.

 

Detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut. Üldplaneeringu järgi on planeeritava ala juhtfunktsioon segafunktsiooniline ala ja see on kooskõlas planeeritava tegevusega.

 

Planeeritava ala suurus u 12 800  m².