« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

18.05.2016 – 31.05.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Side tn 10a kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringuga määratakse Side tn 10a kinnistule ehitusõigus uue hoone rajamiseks.

Planeeritava ala suurus u 1130  m².