« Tagasi

25.06.2018 – 08.07.2018. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ehitamiseks.

Planeeringualale ehitusõiguse määramine ei kahjusta avalikku huvi ega Rakvere linna infrastruktuuri toimimist. Planeeritava tegevuse realiseerumisel toimub olemasolevasse keskkonda uute väärtuste lisamine. Planeeringuga krundijaotust ei teostata.

Detailplaneeringu materjalid