« Tagasi

25.06.2018 – 08.07.2018. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, F. R. Kreutzwaldi tn 24a kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuga määratakse planeeritavale kinnistule hoonestusalune pind ärihoone rajamiseks. 

Detailplaneeringu koostamisel on lähtealuseks Rakvere linna üldplaneering. Kinnistu sihtotstarbe määramiseks tehakse detailplaneeringuga ettepanek määrata ärimaa hetkel kehtiva tootmismaa sihtotstarbe asemel. Üldplaneeringu järgi on ärimaa sihtotstarve lubatud tootmismaa kõrvalfunktsioonina.

Planeeritava ala suurus on u 2450 m².

Detailplaneeringu materjal