« Tagasi

23.11.2016 – 07.12.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu. L.Koidula tn 15 kinnistu sihtotstarbeks jääb ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering annab projektlahendusena detailplaneeringuala krundil uue hoonestusaluse pinna kogudusehoone rajamiseks. Krundi lubatud hoonestusalune pind on kuni 1000 m², maksimaalne kõrgus 12 m, korruselisus kuni 2, maksimaalne lubatud täisehituse protsent on 54. Planeeritava ala suurus u 2400 m².

Detailplaneering ei sisalda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.