« Tagasi

06.04.2017 – 20.04.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Herne tn 20 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maakasutuse juhtotstarve väikeelamumaa, mille eesmärgiks on piirkonnale omase juba väljakujunenud ala säilitamine selle traditsioonilisel kujul suunitlusega elukeskkonda parandada. Seni kehtiv detailplaneering antud alal tegi ettepaneku rajada planeeritavale alale korterelamud.


Planeeritava ala suurus u 10570 m².