5.04.17

Tasuta sõidu õigus

 

 

Tasuta sõidu õigus linnaliinide bussides nr 1, 2, 3, 5 ja 15 Rakvere linna haldusterritooriumil on rahvastikuregistris Rakvere linna elanikena registreeritud 70-aastastele ja vanematele isikutele pensionitunnistuse esitamisel, raske puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele ( arstliku ekspertiisikomisjoni (AEK) otsuse ning isikut tõendava dokumendi esitamise), nelja- ja enamlapseliste perede lastele, kes omandavad päevases õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või kutsekeskharidust (Rakvere linnavalitsuse tõendi esitamisel); represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikutele (represseeritu tunnistuse esitamisel).

Liinil nr 15 võivad Rakvere linna üle 70 aastased pensionärid ja liinide 1, 2, 3 ja 5 kuupiletiga reisijad Rakverest kell 12.00, 13.00, 14.00 ja 15.00 ning Kundast kell 12.50, 13.50 ja 14.50 väljuval bussil Rakvere ja lihakombinaadi peatuste vahel tasuta sõita.
Liinidel 1A ja 5A on sõitmine tasuta.

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER