8.08.17

Sünnitoetus

 

Alus Rakvere Linnavolikogu määrus 17.02.2016 nr 6 Sünnitoetus ja kooli alguse toetus.

Ühekordset lapse sünnitoetust 260 eurot ulatuses on õigus saada lapsevanemal, kelle elukohana lapse sünnihetkel on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Rakvere linn. Lapse elukoht rahvastikuregistris registreeritakse lapse ema elukoha järgi, vastavalt Rahvastikuregistri seaduse § 42 lg 1 alusel.

Sünnitoetuse taotleja registreerib lapse sünni  Lääne-Viru Maavalitsuses ning esitab Rakvere Linnavalitsusele  avalduse, milles on ära näidatud lapse ja taotleja nimi, isikukood ja elukoht  pangakonto number. Avalduse toetuse saamiseks võib esitada kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Toetust makstakse lapse sünni kuupäeval kehtinud korras ja määras.

Sünnitoetuse blankett

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET