8.10.18

 

Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord

Sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamise kord

 

Tähelepanu! 2019. aastaks saab sotsiaalvaldkonna MTÜ-de toetuste taotlusi ja sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektidetaotlusi esitada Rakvere linna kodulehelt ainult E-teenuste kaudu.

 

 

Need toetuse taotlejad, kes said 2018. aastaks tegevusoetust või ürituste ja projektide toetust, saavad esitada oma aruande vanade kordade järgi.  

Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise kord - kehtiv kuni 30.09.2018

 

Sotsiaalvaldkonna ürituste ja projektide toetamise kord - kehtiv kuni 30.09.2018
Rakvere Linnavolikogu määrus 21.01.2015

 

 

Toimetaja: KRISTEL MÄND