14.01.18

Represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikute toetus

 

Alus: Rakvere Linnavolikogu määrus 17.02.2016 nr 7 Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.

Represseeritud ning represseeritutega võrdsustatud isikute toetus 100 eurot määratakse Rakvere linna represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikute nimekirja kantud isikule, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt toetuse määramise aasta 1. jaanuariks registreeritud Rakvere linna.

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET