15.01.20

Rakvere valla, Rakvere linna ja Haljala valla ühisprojekt

Rakvere linn, Rakvere vald ja Haljala vald on koostöös välja töötanud ja hakkavad peagi rakendama uuenduslike noorsootöö mudeleid noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks Haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

 

Pakutavate teenuste eesmärk on toetada noorsootöö korraldamist kohalikes omavalitsustes noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks. Kitsamaks eesmärgiks on toetada uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamist ja rakendamist, mis tagavad noorsootöö teenuste jõudmise uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste avardumise.

 

Rakvere koostöögrupp on võtnud endale eesmärgiks perioodil 1. jaanuar 2019 kuni 31.detsember 2020 rakendada kahte omavahel seotud mudelit, mille välja töötamisega on koostöögrupp poolteist aastat tegelenud. Esimene mudel on „Noorsootööalase üleminekulahenduse väljatöötamine ja piloteerimine" ning teine „Mobiilse tööharjutuskeskuse loomine ja piloteerimine ühe osana noorsootööalasest üleminekulahendusest".

 

Projekti perioodiks luuakse 2 teineteist täiendavat töökohta  

 

1) Rakvere piirkonna noorsootöö arengustrateeg ehk ühine mobiilne strateeg-noorsootööaja. Kelle ülesandeks on koostöögrupi piirkondade noorsootöö võimaluste, tugevuste, nõrkuste, ohtude/riskide kaardistamine, analüüsimine, ühisosa leidmine ja arendamine, koostöö arendamine, laiapõhjalise noorsootöövõrgustiku loomine ja arendamine, pakkudes tuge KOV-dele ühtsema ja  sihikindlama noorsootöö tegemiseks ja arendamiseks.

 

2) Piirkonna mobiilne tööharjutuskeskuse noorsootöötaja. Kelle ülesandeks on toetada piirkonna arengustrateegi piirkondade koostöö arendamisel ja ühtse strateegia väljatöötamisel. Seda just tehnika-ja ettevõtluse võtmes ning noorte ettevõtlikkuse arendamises. Mobiilse tööharjutuskeskuse noorsootöötaja eesmärgiks on kaardistada ka  Rakvere piirkonna eri osade võimalused tehnikaalastes tegevustes ja leida võimalikud koostööpartnerid. Olla erinevate osapoolte  vahelüliks ühise terviku saavutamisel.

 

Programmi kestus:

I periood alates jaanuar 2019 kuni 2019

II periood alatesjaanuar 2020 kuni detsember 2020

Programmi kogumaksumus: 74 500 eurot

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.