« Tagasi

Soovime hinnapakkumist Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (Lai tn 7, Rakvere) aknapalede taastamiseks

Hoone II, III ja IV-korruse akende vahetamise käigus said tugevalt kahjustada ja likvideeriti sisemised akende avapaled ja aknalauad
Olukorda ilmestavad pildid on leitavad veebiaadressil: https://www.dropbox.com/.......

Hinnapakkumine sisaldab (materjalid, tarvikud k.a):
• 45 akna sisemiste avapalede taastamist ja palede ning seinapinna ühendusservade ja nurkade  korrektset vormistust (s.h. vajadusel montaazivahu lõikamine ja aluskarkassi ehitamine) ;
• Peitsitud 30mm paksuste liimpuidust aknalaudade  paigaldust;
• Avapalede viimistlust s.h. palede ja seina viimistluse korrektset kokkuviimist;
• Muud täiendavad tööd ja abivahendid, mis on vajalikud korrektse lõpptulemuse saavutamiseks;
• Ehitusprahi koristust ja utiliseerimist.

Enne pakkumuse tegemist tutvuda olukorraga kohapeal.
Töödega alustamise aeg kokkuleppel. Palume pakkumuses välja tuua võimalik töödega alustamise aeg.
Pakkumuse maksumuse palun jaotada osadeks järgmiselt:
• II-korruse tööd;
• III-korruse tööd;
• IV-korruse tööd, v.a. saal;
• tööd saalis
Palume pakkumus esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva hinnapäringu tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.
Hankija võib asuda pakkujatega läbirääkimistesse pakkumuse objektiks olevate tehniliste lahenduste, tööde mahu ja sellest tulenevalt ka tööde maksumuse osas.
Tellija Rakvere Linnavalitsus ei tee edukale pakkujale ettemakseid, arve esitamine käib teenuse üleandmise-vastuvõtmise akti alusel e-arvena tellija arveoperaatoriks oleva teenuse osutaja kaudu.

Hinnapakkumuse palume esitada hiljemalt 16.oktoober 2019. a  e-posti aadressile marianne.klopets@rakvere.ee

Lisaküsimuste korral helistada telefonil 5334 1870.

 

Lisa 1 - avade mõõdud

Lisa 1-1 - Hoone fassaadivaated