« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus soovib osta tasakaaluringi koos paigaldusega

Rakvere Linnavalitsus soovib paigaldada Rakvere Lennuki tänava mänguväljakule (Lennuki tn 5) tasakaaluringi järgmistel tingimustel:
1. Tasakaaluring – pöörlev seade peab olema maasse kinnitatud 5 jalaga, ringi läbimõõt peab olema miinimum 2000 cm ning maksimaalne kukkumiskõrgus 60 cm (näiteks KOMPAN GXY916 – Supernova või analoogne).
2. Tasakaaluringi alla turvaalusena kummimatt paksusega vähemalt 40 mm, roheline. Turvaalus vastavalt seadme turvaaluse mõõtmetele.
Tööde teostamise hiliseim tähtaeg on 05.12.2017

Pakutav mänguvahend peab vastama standardile EVS-EN 1176:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind" või sellega samaväärsele standardile. Pakkuja esitab mänguväljaku seadmete standardile EVS-EN 1176:2008 või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendava sertifikaadi koopia, mis on välja antud sõltumatu mänguväljaku seadmeid sertifitseeriva ettevõtte poolt või esitab tootja vastavusdeklaratsiooni, mis on kinnitatud sõltumatu akrediteeritud katselabori katseraportiga.

Mänguvahendi turvaalus peab vastama standardile EVS-EN 1176:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind" ja EVS-EN 1177:2008 „Lööke summutav mänguväljaku kate. Ohutusnõuded ja katsemeetodid" või sellega samaväärsele standardile. Pakkuja esitab kirjelduse pakutavast turvaalusest ja kinnituse, et turvaalus vastab standardile EVS-EN 1176:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind" ja EVS-EN 1177:2008 „Lööke summutav mänguväljaku kate. Ohutusnõuded ja katsemeetodid" või sellega samaväärsele standardile.

Hind palun esitada koos mänguvahendi paigalduse, transpordi ja muude mängvahendi eesmärgipäraseks kasutusele võtmiseks vajalike kulutustega. Palume maksumus esitada koos käibemaksuga ja ilma selleta. Juhul kui pakkuja ei ole käibemaksukohuslane, palume vastava asjaolu pakkumuses ära märkida.
Mänguvahendi kohta esitada pildid ja ehituslikud joonised. Näidata vahendi turvaala suurus ja garantiiaeg, millise minimaalne pikkus peab seejuures olema vähemalt kaks aastat (v.t lepingu punkti 6). Hankelepingu sõlmimisel tuleb edukaks osutunud pakkujal esitada Tellijale ka kasutus- ja hooldusjuhised.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevatele tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

Pakkuja poolt pakutav pakkumus peab olema jõus vähemalt 14 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Hinnapakkumise esitamise hiliseim tähtaeg on 17.10.2016 kell 10.00. Palun pakkumine saata elektronkirja teel aadressil anu.otsma@rakvere.ee.

Töövõtulepingu projekt