« Tagasi

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE ÕPPESÕIDUPLATSI RENDILE ANDMISEKS.

Õppesõiduplats  ja parkla , aadressiga Arkna tee 7, Rakvere,  antakse rendile õppesõidu ja liiklusohutusega seotud tegevuste korraldamiseks 3 aastaseks perioodiks alates  01.12.2019.

Enampakkumise alghinnaks  rendilepinguperioodi ühe kalendrikuu  eest on  105 eurot.

Enampakkumise  täpsemad tingimused sätestatud Rakvere linnavalitsuse 23.09.2019 korralduse nr 601 lisas  (lisatud).

Kirjalikud pakkumused tuleb esitada hiljemalt 14.oktoobriks 2019 kella 09.50-ks kas postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai 20, 44308 RAKVERE, Rakvere Linnavalitsus või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee .

Pakkumusele ( ümbrikule või digikonteinerile)  tuleb lisada kirje " Arkna tee 7 platsi rent" ning märge " Mitte avada enne  14.10.2019 kell 10.00".

Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja seadusliku või volitatud ( volitus lisatud) esindaja poolt.

Lisainformatsioon Mati Jõgi, linnavaraspetsialist 322 5883, 5255167, mati.jogi@rakvere.ee

Õppesoit_korralduse_lisa     Õppesoit_korralduse_lisa_asendiplaan