« Tagasi

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE METSAMATERJALI VÕÕRANDAMISEKS

Rakvere linnametsas tehakse sanitaarraiet üraskikollete likvideerimiseks. Selle tulemusel saadakse metsamaterjali, mis ei ole Rakvere linnale vajalik ja seetõttu on otstarbekas metsamaterjal võõrandada. Kuna tegemist on üraski poolt asustatud metsamaterjaliga, siis on vajalik metsamaterjal võimalikult kiiresti realiseerida, et ürask ei asustaks uusi kasvavaid puid. Seega soovib Rakvere Linnavalitsus saada hinnapakkumisi järgmistele loetletud metsamaterjalidele:

1. kuusepalk, pikkused 4,3 m, 5,2 m ja 6,1 m;

2. metsakuiv ja madalakvaliteediline kuusepalk, pikkused 4,3 m, 5,2 m ja 6,1 m;

3. kuusepaberipuu, pikkus 3,0 m;

4. küttepuu, pikkus 3,0 m;

Metsamaterjali võõrandamise tingimustega saab tutvuda Lisas 1.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 14.juuniks 2019 kell 13.00. Pakkumus esitada kinniselt ümbrikus aadressile Rakvere Linnavalitsus Lai tn 20, Rakvere või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressil linnavalitsus@rakvere.ee ning lisada märge „Metsamaterjal, mitte avada enne 14. juunit 2019, kell 13.05"

Lisainfo: Riin Sikka, keskkonnaspetsialist, tel 56509134, riin.sikka@rakvere.ee

LISA 1 Võõrandamise tingimused