« Tagasi

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE ELAMUMAA VÕÕRANDAMISEKS

Enampakkumise teel  võõrandatakse elamumaa  aadressiga  Kibuvitsa 3 ( katastritunnus  66301:001: 0447), Rakvere linn .

Elamumaa pindala on 231m².

Pakkumuse esitamiseks pakkujad tutvuvad juurdelisatud dokumentidega   (enamapakkumise tingimused, asendiplaan, , väljavõtted kitsendustest ja asjaõigusega koormamisest)  .

Kirjalikud pakkumused tuleb esitada hiljemalt  14.juuniks  2019 kella 10.45-ks kas postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai 20, 44308 RAKVERE, Rakvere Linnavalitsus või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee .

Pakkumusele tuleb lisada märgusõna " Kibuvitsa tn 3 kinnistu."   ning märge " Mitte avada enne  14.juunit  2019 kell 11.00".

Pakkumus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Lisainformatsioon Mati Jõgi, linnavaraspetsialist 322 5883, 5255167, mati.jogi@rakvere.ee

Lisa1 Enampakkumise tingimused Kibuvitsa 3

Lisa 2 Kibuvitsa tn 3 asendiplaan

Lisa 3 Kibuvitsa tn 3 kitsendused

Lisa 4 Kibuvitsa tn 3 asjaõigused