Töö lühikirjeldus: Rakvere Gümnaasiumi Vabaduse 1 hoones õpetajate tualettruumide renoveerimine (edaspidi: töö).  Töö sisaldab lisaks üldehituslikele töödele avatäidete restaureerimist,...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumusmenetluse Rakvere Gümnaasiumi Vabaduse 1 hoones õpetajate tualettruumide renoveerimiseks

Töö lühikirjeldus: Rakvere Gümnaasiumi Vabaduse 1 hoones õpetajate tualettruumide renoveerimine (edaspidi: töö).  Töö sisaldab lisaks üldehituslikele töödele avatäidete restaureerimist,...

Pakkumismenetluse kutse ja alusdokumendid   Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse  projektaotluse koostaja leidmiseks    "Rakvere Vallimäe...

Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere Vallimägi arenduse, sh Vallimäe vabaõhukeskuse purikatuse väljatöötamise ja ehituse rahastamise taotluse koostamiseks

Pakkumismenetluse kutse ja alusdokumendid   Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse  projektaotluse koostaja leidmiseks    "Rakvere Vallimäe...

  Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse koostaja leidmiseks  „ Rakvere linna kodulehekülje, www.visitrakvere.com, arendamine „   1. PAKKUMISMENETLUSE...

Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna turismiteenuste veebilehe arendamiseks

  Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse koostaja leidmiseks  „ Rakvere linna kodulehekülje, www.visitrakvere.com, arendamine „   1. PAKKUMISMENETLUSE...

Asjade ja tööde nimetus : Keskväljaku ja jalakäijate promenaadi pinkide uuendamine Asjade ja tööde tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Keskväljaku ja jalakäijate promenaadi pinkide uuendamiseks

Asjade ja tööde nimetus : Keskväljaku ja jalakäijate promenaadi pinkide uuendamine Asjade ja tööde tellimise tingimused on kehtestatud pakkumismenetluse alusdokumentides, millised saab alla...

1. PAKKUMISMENETLUSE ISELOOMUSTUS   1.1. Pakkumismenetluse kutse esitaja: Nimi: Rakvere Linnavalitsus Aadress: Lai tn 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik Telefon: 322...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse „ Rakvere linna kliima - ja energiakava koostamine „

1. PAKKUMISMENETLUSE ISELOOMUSTUS   1.1. Pakkumismenetluse kutse esitaja: Nimi: Rakvere Linnavalitsus Aadress: Lai tn 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik Telefon: 322...

Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere Turismiinfokeskuse koolitusprogrammi „Rakvere rohelise sihtkoha giidikoolitus" korraldamiseks Lisa Rakvere Giidikoolitus

Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere Turismiinfokeskuse koolitusprogrammi „Rakvere rohelise sihtkoha giidikoolitus“ korraldamiseks

Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere Turismiinfokeskuse koolitusprogrammi „Rakvere rohelise sihtkoha giidikoolitus" korraldamiseks Lisa Rakvere Giidikoolitus

Rakvere linnametsades teostati metsa sanitaarraiet üraksikollete ja tormikahjustuste likvideerimiseks. Selle tulemusel saadi metsamaterjali, mis ei ole Rakvere linnale vajalik ja seetõttu on...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE METSAMATERJALI VÕÕRANDAMISEKS

Rakvere linnametsades teostati metsa sanitaarraiet üraksikollete ja tormikahjustuste likvideerimiseks. Selle tulemusel saadi metsamaterjali, mis ei ole Rakvere linnale vajalik ja seetõttu on...

Rakvere linn müüb linnametsade hooldus- ja võsaraie käigus tekkinud raiejäätmeid. Seoses sellega ootame raiejäätmete ostjatelt hinnapakkumisi. Hinnanguliselt on raiejäätmete maht 400 m 3 ....

Rakvere linn müüb raiejäätmeid

Rakvere linn müüb linnametsade hooldus- ja võsaraie käigus tekkinud raiejäätmeid. Seoses sellega ootame raiejäätmete ostjatelt hinnapakkumisi. Hinnanguliselt on raiejäätmete maht 400 m 3 ....

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga. Sellest tulenevalt palume esitada vaakumimuri ühe töötunni maksumuse eurodes,...

Rakvere linna tänavate puhastustööde teostamine vaakumimuriga 2021 aastal

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere linna tänavate puhastamiseks vaakumimuriga. Sellest tulenevalt palume esitada vaakumimuri ühe töötunni maksumuse eurodes,...

1. PAKKUMISMENETLUSE ISELOOMUSTUS   1.1. Pakkumismenetluse kutse esitaja: Nimi: Rakvere Linnavalitsus Aadress: Lai tn 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik Telefon: 322...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse vallimäe nõlvale tuubi- ja kelguraja rajamiseks vajaliku põhiprojekti staadiumis projektlahenduse tellimiseks

1. PAKKUMISMENETLUSE ISELOOMUSTUS   1.1. Pakkumismenetluse kutse esitaja: Nimi: Rakvere Linnavalitsus Aadress: Lai tn 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik Telefon: 322...

1. PAKKUMISMENETLUSE ISELOOMUSTUS   1.1. Pakkumismenetluse kutse esitaja: Nimi: Rakvere Linnavalitsus Aadress: Lai tn 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik Telefon: 322...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Uus tn 19 krundile pumptracki (rattapargi) ja kelgumäe maastikuarhitektuurse projekti tellimiseks

1. PAKKUMISMENETLUSE ISELOOMUSTUS   1.1. Pakkumismenetluse kutse esitaja: Nimi: Rakvere Linnavalitsus Aadress: Lai tn 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik Telefon: 322...

Rakvere Põhikool korraldab pakkumismenetluse Rakvere Põhikooli hoovialale madalseiklusraja ehitamiseks. 1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on  10.03.2021 kell 10:00 Hinnapakkumus...

PAKKUMISMENETLUS Rakvere Põhikooli hoovialale madalseiklusraja ehitamine

Rakvere Põhikool korraldab pakkumismenetluse Rakvere Põhikooli hoovialale madalseiklusraja ehitamiseks. 1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on  10.03.2021 kell 10:00 Hinnapakkumus...

Rakvere Linnavalitsus  korraldab pakkumismenetluse Rakvere linna Pikk tänava II etapi   rekonstrueerimistööde   omanikujärelevalve tegemiseks. 1.Pakkumuste esitamise...

PAKKUMISMENETLUS Pikk tänava II etapi rekonstrueerimise omanikujärelevalve tegemiseks

Rakvere Linnavalitsus  korraldab pakkumismenetluse Rakvere linna Pikk tänava II etapi   rekonstrueerimistööde   omanikujärelevalve tegemiseks. 1.Pakkumuste esitamise...

Rakvere Linnavalitsus soovib teostada sanitaarraiet Rakvere linna metsades Palermo metsa ning Linnametsa maaüksustel (katastritunnused vastavalt: 66301:023:0390 ja 66301:019:0291). Raie...

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumismenetluse raieteenuse ostmiseks

Rakvere Linnavalitsus soovib teostada sanitaarraiet Rakvere linna metsades Palermo metsa ning Linnametsa maaüksustel (katastritunnused vastavalt: 66301:023:0390 ja 66301:019:0291). Raie...

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna Lennuvälja tööstusala kinnistuid aadressiga Papiaru tn 29 ja Nortsu tee 30. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise alghinnaks...

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna Lennuvälja tööstusala kinnistuid aadressiga Papiaru tn 29 ja Nortsu tee 30. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise alghinnaks...

Rakvere Linnavalitsus  korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linnas Kungla 5a  asuva Kungla Lasteaia majandushoovi juurdepääsu projekteerimiseks. Soovitav uus sissesõit majandushoovi...

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumusmenetluse Rakvere Kungla Lasteaia majandushoovi juurdepääsu projekteerimiseks

Rakvere Linnavalitsus  korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linnas Kungla 5a  asuva Kungla Lasteaia majandushoovi juurdepääsu projekteerimiseks. Soovitav uus sissesõit majandushoovi...

Teenuse nimetus: Rakvere linnas puude raie Tööde mahtu kuuluvad: 1. Piiri tänav L2 ühe (1) puu likvideerimine. 2. Vee tänav L2 ühe (1) puu likvideerimine. 3. Pargi tn 6 seitsme...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere linnas puude raie teostaja leidmiseks

Teenuse nimetus: Rakvere linnas puude raie Tööde mahtu kuuluvad: 1. Piiri tänav L2 ühe (1) puu likvideerimine. 2. Vee tänav L2 ühe (1) puu likvideerimine. 3. Pargi tn 6 seitsme...

Tööde kord ja tingimused, sh. tööde tehnilised tingimused on kehtestatud alusdokumentides, millised saab alla laadida siit: AD Rakvere kunstmurustaadioni talihooldus (uuendatud 03.02 16:15)...

Rakvere Spordikeskus kuulutab välja pakkumismenetluse Rakvere kunstmurustaadioni talihoolduse teenuse tellimiseks

Tööde kord ja tingimused, sh. tööde tehnilised tingimused on kehtestatud alusdokumentides, millised saab alla laadida siit: AD Rakvere kunstmurustaadioni talihooldus (uuendatud 03.02 16:15)...

Ootame mängulisi valguslahendusi, mis katavad heli ja valgusmänguga kogu suure lavaala koos publikualaga. Esmases pakkumises ootame valguslahenduse kirjeldust koos joonisega, kasutatavate...

Otsime koostööpartnerit, kes pakub ansambel Trad.Attack-i salvestatud muusikale valgusetendust koos laserefektidega, kestvusega u. 30 min. Etendused toimuvad 12.02, 13.02 ja 14.02.2021 kell 17.00, 18.00 ja 19.00 Rakvere Vallimäe suure lava alal

Ootame mängulisi valguslahendusi, mis katavad heli ja valgusmänguga kogu suure lavaala koos publikualaga. Esmases pakkumises ootame valguslahenduse kirjeldust koos joonisega, kasutatavate...

Töö lühikirjeldus: Cargobussi teenindusala ja müügipunkti ümber paigutamine. Uute kergvaheseinte ehitamine, viimistlustööd, tehnosüsteemide kohandamine. Töö teostamise aeg esimesel...

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse Laada 18a asuva bussijaama siseruumide osaliseks ümberehituseks

Töö lühikirjeldus: Cargobussi teenindusala ja müügipunkti ümber paigutamine. Uute kergvaheseinte ehitamine, viimistlustööd, tehnosüsteemide kohandamine. Töö teostamise aeg esimesel...