9.09.14

2004. aasta alguseks oli linnavalitsusel selge seisukoht – Rakvere vajab oma tunnuslauset, sellele vastavat reklaamlogo ja sellega seotud visuaalset identiteeti. 


Sama aasta kevadel töötas reklaamibüroo Korpus välja tunnuslause „Rakvere – väge täis" koos logo ja stiiliraamatuga.

Tunnuslause ja visuaalse identiteedini jõudmisele eelnes põhjalik eeltöö – Korpus tellis EMOR-ilt alusuuringu, mis selgitas välja Rakvere tuumsümbolid. Küsitlusse kaasati nii Rakvere elanikke kui ka inimesi mujalt Eestist. 

Sellest, kuidas Rakvere visuaalse identiteedini jõuti, annab ülevaate PowerPointi esitlus, millega saab tutvuda siit.

 

Alusuuringuga saab tutvuda siit.

Stiiliraamat.

Toimetaja: ILMAR KUTSER