6.03.14

Maamaks

 

 

Maamaks on maa maksustamishinnast (maa asukohajärgne tsoonihind korrutatud maa suurusega) lähtuv riiklik maks. Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel. Hetkel kehtivad 2001.a maa korralise hindamise tulemused.

Maatüki maksustamishind arvutatakse maatükile vastava hinnatsooni väärtuse ja maatüki pindala korrutamise teel. Maa maksutamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.

Hinnatsoonid  Maa-Ameti kaardirakendus

Maamaks arvutatakse eurodes sendi täpusega.

Maamaksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu vahemikus 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksutamishinnast aastas. Hetkel kehtib Rakvere linnas maksumäär 1,5 protsenti maa maksustamishinnast. (volikogu määrus 135, 11.oktoober 2001)

Maamaksukohustus tekkib maa omandamisel  või kasutusõiguse tekkimisel  vastavalt maamaksu seadusele.

Maamaksuteated väljastab Maksu-ja Tolliameti maksu-ja tolliametikeskus vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt esitatavate andmete loetelule ning nende esitamise korrale

Maamaksu tasumine. Kuni 64-eurone maamaks tasutakse Maksu-ja Tolliameti poolt saadetud maksuteate alusel 31.märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31.märtsiks 64 eurot ja ülejäänud osa tasutakse hiljemalt 1.oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.   Maksumaksja, kes ei ole maksutamiseaasta maamaksu teatet 25.veebruariks kätte saanud, on kohustatud  sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu-ja Tolliameti piirkondlikku struktuuri.  Rakvere teeninduskoht Laada 4a, Rakvere 44310 tel 676 3542, 676 3543 rakvere@emta.ee

Maksuamet väljastab maksuteate esmajärjekorras aadressil, mille on omanik esitanud tulu deklareerimisel, või elukoha aadressil, mis on registreeritud rahvastikuregistris, või nende puudumisel meie poolt esitatud aadressil, mis on üldjuhul omandi asukohajärgne aadress.

Kui omanik soovib aadressi täpsustada või muuta, palume pöörduda Rakvere teeninduskohta Laada 4a, Rakvere 44310 tel 676 3542, 676 3543 rakvere@emta.ee

Maamaksu võlgnevuste ja ettemaksude kohta saab teavet Maksu- ja Tolliametist. Info telefon  8800816

Maksustatava maa andmete kohta saab teavet maakorralduskonsultant Õie Sellalt  telefonil 322 5829 .

 

Maksu ja Tolliametile kohaliku omavalitsuse üksuse esitavate andmete loetelu ning esitamise kord

 

Koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER