22.01.16

Maainfo

 

 

Maakorraldusalased tegevused

·         Maareformi läbiviimine

              o    Maa erastamise korraldamine
              o    Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja korraldamine
              o    Maa riigi omandisse jätmise kooskõlastamine ja andmete edastamine

·         Aadresside ja kohanimede määramise korraldamine
          Maakasutuse kontrollimine
·        Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
·         Katastriüksuste liitmine
·         Katastriüksuste jagamine
·         Maaüksuste maksustamishindade määramine
·         Maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine

Maakorraldaja Inge Kuhi inge.kuhi@rakvere.ee, tel 3240312

Maakorralduskonsultant Õie Sella oie.sella@rakvere.ee, tel 3225829

Rakvere linn Maa-ameti kaardiserveris

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER