16.07.19

Rakvere linna arengukava

 

Arengukava koostamise eesmärk on linna ühtse tulevikunägemuse loomine ning edasise tegevuse kavandamine soovitu saavutamiseks. Arengukava sisaldab linna sotsiaalse ja majandusliku olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsi, olles aluseks riiklike investeeringute programmi ja kohalike investeerimiskavade, samuti piirkondade ja tegevusvaldkondade arengukavade koostamiseks. 

Rakvere linna arengukava 2018 - 2030

Rakvere linna arengukava 2017 - 2030

Rakvere linna arengukava 2016 - 2030 

Rakvere linna arengukava aastateks 2019-2030 on leitav: 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4280/6201/9031/Rakvere_linna_arengukava_2019-2030.pdf

 

 

Toimetaja: ANTS OLEV