14.02.18
 

Koolid linna kaardil

 

Üldhariduskoolid Rakveres:

Munitsipaalkoolid:

Rakvere Põhikool  - aadress: Tartu 2, 44309 Rakvere, tel: 329 5930, e-post: rpk@rakverepk.ee. 

Rakvere Gümnaasium – aadress: Vabaduse 1, 44316 Rakvere, tel: 322 3684, e-post: post@rakgym.edu.ee.

Rakvere Reaalgümnaasium – aadress: Võidu 67, 44313 Rakvere, tel: 322 3472, e-post: info@rrg.ee.  

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium - aadress: Rohuaia 12, 44308 Rakvere, e-post: rtg@neti.ee 
 Tel. 322 5147 (sekretär),  322 4414 (õpetajate tuba), 324 2775 (direktor)

Erakoolid:

Rakvere Eragümnaasium – Tööstuse 12, 44311 Rakvere, tel: 322 3940, e-post: reg@reg.ee

Rakvere Waldorfkool – aadress: Pikk 18, 44307  Rakvere, tel: 5342 9004,  e-post: rwk@rakverewaldorfkool.ee

Nõustamine:

Haridusspetsialisti juures: E 09.00-12.00, K 13.00-16.00 või kokkuleppel tel 32 22336.

Koolipikendus, 1. klassi minek,  õpiraskused, probleemid, koolivahetus, erivajadus jm.

Koolipsühholoogi juures tööpäevadel tel. 59119200

Rajaleidja

Hariduslike erivajadusega lastele, nende vanematele, õppeasutuste pedagoogidele ja spetsialistidele ning  kohalike omavalistuste hariduskorraldusega tegelevatele  ametnikele vajalik nõustamisteenus. Eripedagoogi, logopeedi ja psühholoogi vastuvõtt,  tel. 5886 0707      

Kutsekoolid:

Rakvere Ametikool aadress: Piiri 8, 44316 Rakvere, tel 329 5030,  e-post: info@rak.ee

Kõrgkoolid:

Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool (täiend- ja ümberõppekeskus): Rohuaia 12, 44308 Rakvere, e-post: koolitus@modriku.edu.ee

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER