1.10.19

 

EESTI KESKERAKOND, ERAKOND ISAMAA JA SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND

 

 

K O A L I T S I O O N I L E P I N G

 

Sõlmitud 01.10.2019 RAKVERES

 

 

 1. Arvo Pärdi kontserdimaja ehitamine on linna prioriteetne investeering. Selle rahastamiseks otsime lisaks linnaeelarvele  täiendavaid vahendeid;
 2. Jäädvustame linnaruumis  Rakvere aukodanik Edith Kotka-Nymani mälestuse;
 3. Valmistame ette Vabaduse väljaku ehitamist koos maa-aluse parklaga;
 4. Jätkame riigigümnaasiumiga seonduvate tegevustega ja korrastame linna põhikoolivõrgu;
 5. Jätkame Pika tn rekonstrueerimisega;
 6. Leiame Vallimäe purikatuse ehitamiseks lahendusi ja rahastusvõimalusi;  
 7. Sisustame munitsipaalkoolid uue ja kaasaegse koolimööbliga;  
 8. Tagame konkurentsivõimelise  palga haridusvaldkonna tugispetsialistidele;
 9. Tõstame puudega lapse hooldaja toetuse määra;  
 10. Jätkame „Valgustatud Rakvere" projektiga avalike objektide valgustamiseks ja nähtavaks tegemiseks;
 11. Jätkame  tasuta hommikusöögi pakkumisega lasteaedades;
 12. Jätkame kogu linna katva kergliiklusteede võrgustiku arendamist;
 13. Korrastame ühistranspordi liinivõrgu vastavalt tegelikule vajadusele ja võimalusel kaalume tasuta ühistranspordi laiendamist;
 14. Kaasajastame linna tänavavalgustuse;
 15. Parendame koostöös korteriühistutega Lennuvälja linnaosa parkimistingimusi ja arendame elukeskkonda;
 16. Arendame keskkonnasõbralikku mõtteviisi ja säästlikku majandamist, koostame Rakvere linna kliima- ja energiakava;
 17. Loome võimalused elamuehituseks ning selleks vajaliku taristu arendamiseks ning  rahastamiseks;  
 18. Alustame raudteejaama piirkonna arendamist ja väljaehitamist;
 19. Linna kommunaalmajanduses jätkame linna osalusega ettevõtetega;
 20. Rajame linna koerte jalutusväljakuid;   
 21. Toetame uute ettevõtete rajamist ja ettevõtluskeskkonna arendamist;    
 1. Hoiame turvalist elukeskkonda Rakveres;
 2. Teeme ettevalmistusi Euroopa Liidu uuest rahastusperioodi vahendite kaasamiseks.

 

Eesti Keskerakond                   Erakond Isamaa                 Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 

 

Siret Kotka–Repinski                  Mihkel Juhkami                    Velvo Väli

 

 

Valeri Vaselenko                        Marko Pomerants                 Kelly Konetski-Ramul

 

 

Liidia Bobkova                            Sven Hõbemägi

 

 

Allan Jaakus                               Kert Karus

 

 

Andres Jaadla                            Olev Puldre