« Tagasi

NOAH

Projekti kogueelarve on ca. 3 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732,45 €.

Projekti eelarve Rakvere linnavalitsuse jaoks on 79 910 eurot, millest 85% on toetus Euroopa Liidu tõukefondist.

Rakvere linn ja AS Rakvere Vesi osalevad projektis EU Interreg Baltic Sea Region "Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal".  (NOAH) Rakvere pilootala toimub sademevee süsteemide mõõdistus ja andmete töötlus ning luuakse mudel pinnavormide ja sadeveesüsteemidega, mis annab aimu sadevee liikumise, immutamise ja võimalike üleujutusalade kohta. See annab võimaluse paremini planeerida ja suunata sadevett. Plaanis on ka Süstatiigist „targa lüüsi" abil luua puhvertsoon, mis vajadusel hoiab sadevett kinni. Projekt kestab kuni 2021. aasta keskpaigani.

Loe projektist pikemalt SIIT