Projekti "Rakvere vallimäe kompleksi väljaehitamine" ehitushanke maksumus on 5,034 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Turismitoodete- ja...

Vallimäe ehitus

Projekti "Rakvere vallimäe kompleksi väljaehitamine" ehitushanke maksumus on 5,034 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Turismitoodete- ja...

Projekt "Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse...

Pika tänava rekonstrueerimine

Projekt "Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse...

Tervisekeskuse projekti kogukulu on 2 060 115 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 1 333 933,58 euro ulatuses ning linna omafinantseering 656 714,95 eurot. ...

Esmatasandi tervisekeskus

Tervisekeskuse projekti kogukulu on 2 060 115 eurot, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 1 333 933,58 euro ulatuses ning linna omafinantseering 656 714,95 eurot. ...

Projekti kogueelarve on ca. 3 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732,45 €. Projekti eelarve Rakvere linnavalitsuse jaoks on 79 910 eurot, millest 85% on...

NOAH

Projekti kogueelarve on ca. 3 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732,45 €. Projekti eelarve Rakvere linnavalitsuse jaoks on 79 910 eurot, millest 85% on...

Projekti raames renoveeritakse 1059 valgustuspunkti. Hetkel on keskmine valguspunkti võimsus 156W. Peale renoveerimist ei ületa keskmine valguspunkti võimsus 49W. Projekti kogumaksumus...

Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine

Projekti raames renoveeritakse 1059 valgustuspunkti. Hetkel on keskmine valguspunkti võimsus 156W. Peale renoveerimist ei ületa keskmine valguspunkti võimsus 49W. Projekti kogumaksumus...

2018. aastal haridus- ja teadusministeeriumi poolt vabariigi valitsusele esitatud eelnõus kinnitati teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava (2014-2020) toetuse mahuga 45,5 miljonit...

Töö- ja tehnoloogiakeskus

2018. aastal haridus- ja teadusministeeriumi poolt vabariigi valitsusele esitatud eelnõus kinnitati teine põhikooli õppehoonete investeeringute kava (2014-2020) toetuse mahuga 45,5 miljonit...