« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 29. juuli 2019. a istungi päevakord

 
1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine
 
2. Hooldajatoetuse määramine
 
3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
 
4. Hooldekodu toetuse andmine
 
5. Hooldekodu toetuse andmine
 
6. Avalduse esitamine eestkoste pikendamiseks
 
7. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Seminari tn 19
 
8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil J. Kunderi tn 30
 
9. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressil Maasika tn 17
 
10. Ehitusloa väljastamine kaugküttetorustiku osa ehitamiseks L. Koidula tänaval ja L. Koidula tn 15
 
11. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks Maidla tn 16 ja Maidla tänaval
 
12. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 18
 
13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Ringtee 3
 
14. Pikk tn 2 // 4 // 6 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneeringu vastuvõtmine
 
15. Kastani pst 10 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
 
16. Aia tn 26 katastriüksuse jagamine
 
17. Informatsioon Koidu tn 26 ja Koidu tänav L1 katastriüksuste vahelise piiri korrastamise kohta
 
18. Lihthanke "Rakvere linnas Mõisavälja tn 3 kinnistul asuva endise militaarehitise lammutamine" korraldamine
 
19. Pakkumusmenetluse korraldamine Kastani pst 13 peremänguväljaku maastikuarhitektuurse projekti koostamiseks
 
20. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine
 
21. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine
 
22. Hoonestusõiguse maaomanikule langemine
 
23. Mootorsõiduki võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine
 
24. Kinnistu müügi enampakkumise korraldamine
 
25. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
 
26. Taksoveoloa andmine
 
27. Pakkumismenetluse "Investeerimislaen 2019" pakkumuse edukaks tunnistamine ja lepingu sõlmimine
 
28. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere Linnavalitsusele ja Linnavalitsuse hallatavatele asutustele e-arvete haldusteenuse ostmiseks
 
29. Mittetulundusühingu RAKVERE HAIGLA üldkoosolekule liikmeõigusi teostava isiku nimetamine