« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 11.03.2019 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 
2. Rakvere linnale kuuluva kinnisasja tehnorajatise püstitamiseks reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord (1. lugemine)
 
3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine
 
4. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
 
5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine
 
6. Mittetulundusühinguga SPIN spordiprogrammi läbiviimiseks koostöölepingu sõlmimine
 
7. Taotluse „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" omafinantseeringu tagamine
 
8. Nõusoleku andmine Haridus- ja Teadusministeeriumile eraüldhariduskoolile tegevustoetuse eraldamiseks
 
9. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Teliku tn 2
 
10. Parkali platsi detailplaneeringu vastuvõtmine
 
11. Jõuluvalgustite ostmiseks korraldatud pakkumismenetluse pakkumuse edukaks tunnistamine
 
12. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere koolides valgustustiheduse mõõdistamiseks
 
13. Pakkumusmenetluse korraldamine riigihanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse peatöövõtt" muinsuskaitselise järelevalve teenuse tellimiseks
 
14. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere linna Pikk tänava I etapi rekonstrueerimistööde muinsuskaitse järelevalve teostaja leidmiseks
 
15. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine AS Gaasivõrgud kasuks
 
16. Taksoveoloa andmine
 
17. Eesti Saunafestival 2019 pileti hinna kehtestamine