« Tagasi

Pika tänava rekonstrueerimistööd algavad aprilli keskpaigas

Rakvere Linnavalitsuse pressiteade
25.03.2019
 
 
Koos kevade saabumisega on algamas rekonstrueerimistööd Rakvere linna ajaloolisel peatänaval, Pikal tänaval. Pikk tänav rekonstrueeritakse ligikaudu 700 meetri ulatuses, alates Pika ja Tallinna tänava ristumiskohast kuni linnakodaniku majamuuseumi juures (Pikk 50) asuva parklani, mille tulemusel muutub Pikk tänav kaasaegseks jalakäijasõbralikuks promenaadiks ja ühtlasi taas linna esindustänavaks.
 
Rekonstrueerimistööd algavad aprillikuu keskpaigas Pikk tänav 50 asuvast Rakvere Linnakodaniku Majamuuseumi parklast, kust liigutakse ehitustöödega järk-järgult edasi Tallinna tänava suunas. 
Samaaegselt Pika tänava rekonstrueerimistöödega alustatakse  soojatorustiku paigaldamisega Pikale tänavale ligikaudu 250 meetri pikkusel lõigul alates Posti tänavast kuni Pikk tänav 19/2. Soojustorustiku paigaldustööde ajal ei ole võimalik töötsoonist läbisõit ja transiitliiklus, kuid kohalikele elanikele võimaldatakse kinnistutele juurdepääs. Soojustrassi paigaldamine vältab orienteerivalt kuu aega ning töödega plaanitakse valmis jõuda maikuu keskpaigaks. 
 
Kuna mõlemad ehitused algavad üheaegselt, nii soojatorustiku paigaldus kui ka linnakodaniku majamuuseumi juures tehtavad üldtööd, tähendab tööde alustamine seda, et tänavalõigul läbisõitu ei ole (alates Pikk 50 kuni Posti tänavani). Tööde tsoonis elavatele kohalikele elanikele võimaldatakse kinnistutele juurdepääs. Samuti võimaldatakse juurdepääs äridele (nt neisse kaupu vedavatele sõidukitele). Transiitliiklus ehitustööde tsoonis ei ole lubatud. Arvestada tuleb seda, et tööde teostamise ajal ei ole võimalik antud piirkonnas tänavale parkida.
 
Pika tänava rekonstrueerimistööd kulgevad suunaga linnakodaniku majamuuseumi parklast Tallinna tänava poole. Esmalt  võetakse üles vana teekate, kõnniteed ja äärekivid. Seejärel alustatakse uue teekonstruktsiooni rajamisega, valgustuse paigaldamise ja teiste projektis planeeritud töödega.
Rakvere linnavalitsus palub Pika tänava elanikel ja tööde tsoonis tegutsevatel ettevõtetel arvestada ehitajapoolset ülespandud infot ja liikluskorraldusvahendeid.  Linnavalitsus palub elanikelt mõistvat suhtumist ja vabandab ebamugavuste pärast.  
 
Rekonstrueerimise tulemusel jääb ajalooline Pikk tänav autotranspordile ühesuunaliseks kuni Kooli tänavani, sõidusuunaga Tallinna tänava poolt Kooli tänavani. Võrreldes olemasoleva olukorraga saavad jalakäijad ja kergliiklejad suurema kasutamisala kui seni. Tänava läänepoolsesse külge jääb autoliiklus. Teisele tänavapoolele rajatakse jalakäijate ala koos spetsiaalse tänavamööbli, lillekastide ja pinkidega. Kogu rekonstrueeritav tänavalõik saab kaasaegse ja korraliku tänavavalgustuse. Tänavale paigaldatakse tervikuna kivikate – sõiduteele graniitkividest ja jalakäijate alale betoonplaatidest kate.
 
 
 
Eskiis: Vaade rekonstrueeritud Pikale tänavale Posti tänava juurest 
 
Pika tänava renoveeritavale alale luuakse 51 parkimiskohta, millest enamus paiknevad Tallinna tänava ja Posti tänava vahelisel lõigul ja ülejäänud Posti tänavast kuni linnakodaniku majamuuseumi parkla vahelisel lõigul. 
 
Linnaehituslikult tekib Pika ja Parkali tänava ristumiskohale väike väljak, mis ühendab Parkali tänava jalakäijate promenaadi Vallimäega. Seega saab jalakäijale sujuvamalt ühendatud Vallimäelt kulgemine piki Parkali tänavat linna keskväljakule.
 
Pika tänava rekonstrueerimistööd valmivad esialgse kava kohaselt käesoleva aasta novembriks.
 
Projekt "Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine" pälvis piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse ja selle elluviimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest ligi 2 miljoni euro ulatuses.
 
Rakvere linna poolne kontaktisik Pika tänava rekonstrueerimisprojekti osas on linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe, tel: 505 3361, e-post: lennart.korbe@rakvere.ee
 
 

Teate koostas:

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
tel 510 4544
kristel.mand@rakvere.ee