« Tagasi

Taotlusi kultuuri- ja spordivaldkonna ürituste korraldamiseks ning projektide toetuseks saab esitada 15. novembrini

Rakvere Linnavalitsus
10. november 2021

 

Tuletame meelde, et tähtaeg toetuse saamiseks Rakvere linna järgmise aasta eelarvest on 15. november.

Toetuse eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordi- ja kultuurialast tegevust ning soodustada elanike toimetulekut toetavate ürituste ning projektide korraldamist Rakvere linnas.

Toetust antakse Rakvere linnas toimuva või Rakvere linnaga seotud ürituse korraldamiseks või projekti läbiviimiseks.

Toetust on õigustatud taotlema füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud äriühing.

 

Üritus või projekt, millele toetust taotletakse, peab toimuma või olema lõppenud hiljemalt toetuse eraldamise kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruaril.

Suurürituseks loetakse Rakvere linnas toimuvat üritust, mille toimumisel on täidetud vähemalt kaks järgmistest tingimustest:

1) üritusest osavõtvate isikute või võistlejate arv on suurem kui 100;

2) ürituse varasem või eeldatav pealtvaatajate arv on suurem kui 1500;

3) üritus omab üleriigilist või rahvusvahelist iseloomu.

 

Maksimaalne toetuse määr:

1) kultuurivaldkonnas on 70% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot;

2) spordivaldkonnas on 50% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot;

3) suurüritusel on 15 000 eurot.

 

Enne toetuse esitamist tutvu kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna ürituste ning projektide toetamise korraga.

Taotlemine E-teenustes