« Tagasi

Vabriku tänava räämas kinnistu kujundati avalikuks haljasalaks

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
17. august 2021

 

Kevadel alanud korrastustööd Rakvere linnas Vabriku tn 16 kinnistul on nüüdseks lõpetatud.

Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Riin Sikka sõnul kuulus kõnealune kinnistu varasemalt riigile, kuid oli toona pikka aega korrastamata ja sinna oli naaberkinnistu elaniku poolt omavoliliselt ehitatud hoone ja muud rajatised (välikamin, kuur ning piirdeaed). "Paar aastat tagasi sai kinnistu omanikuks linn ning kuna kinnistul olnud ehitised olid amortiseerunud ning risustasid linnaruumi, otsustas linnavalitsus ebaseaduslikud ehitised lammutada ja maa-ala heakorrastada," märkis Sikka.

Peale kinnistu omandamist alustas linn alalt jäätmete likvideerimist ning eelmisel aastal taotles linnavalitsus ehitiste lammutamiseks toetusrahastust SA-lt Kredex. Toetuse summa oli 11 550 eurot, linn on lammutus- ja korrastustöödele ning nendele järgnenud planeerimistöödele panustanud 7163 eurot.

"Sihtasutus Kredex toetuse abil lammutati kinnistult omavoliliselt rajatud ehitised, seejärel eemaldati võsa, ohtlikud puud ja jäätmed ning kinnistu heakorrastati. Vastavalt Rahvaaia ja selle piirkonna detailplaneeringule muudeti ja kujundati Vabriku tn 16 kinnistu maa-ala avalikuks haljasalaks. Peale korrastamist planeeriti ala mullaga, külvati muruseeme ning kinnistut läbiva oja ületamiseks rajati jalakäijate sild, mille eesmärk on suunata jalutajaid nautima veevulinat ja soovi korral istuma ka oja teisel kaldal," rääkis Riin Sikka.

Murukülv on küll tehtud, kuid püsiva murukamara kujunemiseni läheb veel aega. Tulevikus on plaanis paigutada haljasalale ka paar pinki ning täiendada haljastust.

Olulise muudatusena toob keskkonnaspetsialist välja, et seni kasutatud läbikäik põhjaküljes olevale naaberkinnistule suletakse.

Rakvere linnapea Triin Varek tunneb heameelt, et linnaruumi lisandus värskelt korrastatud roheala. "Linna prioriteediks on eelkõige ohutu ja korras linnaruum, kus on kõigil meeldiv ja turvaline viibida," sõnas linnapea.

Linnavalitsusel on SA Kredex lammutustoetuse abil kavas lammutada sel aastal veel Rahvaaias asuv amortiseerunud käimla ja Kasarmu tänaval paiknev väike kasutuseta ehitis.

 

Lisainfo:

Riin Sikka
keskkonnaspetsialist
322 5825, 5650 9134

 

Teate edastas:

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544