« Tagasi

Tööpakkumine - turismispetsialist

Rakvere Linnavalitsus
17. juuni 2021

 

Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn.

Meie eesmärk on kujundada linnale keskkonnasõbralik, innovatiivne ja laialdasi võimalusi pakkuv terviklik elukeskkond

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna arengusse, ootab Rakvere Linnavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima

TURISMISPETSIALISTI

töökohale, kelle peamised tööülesanded on:

 • Rakvere turismivaldkonna edendamine ja vastavate tegevuste elluviimine;
 • Rakvere turismiinfosüsteemi www.visitrakvere.com sisu loomine;
 • Rakvere turismivaldkonna veebipõhistes sotsiaalmeedia kanalites (Facebook, Instagram jms) sisu loomine, turismialaste sotsiaalvõrgustike turundusalaste kampaaniate koostamine ja läbiviimine ning sotsiaalmeedia kanalite infoga varustamine ja kaasajastamine;
 • Rakvere Turismiinfokeskuses turismiinfo jagamiseks vajalike infomaterjalide koostamine;
 • turismialase koostöö arendamine riiklike institutsioonidega, teiste kohalike omavalitsustega, Rakvere ja maakondlike organisatsioonidega ning ühisprojektides osalemine;
 • turundustegevuse korraldamine läbi erinevate kanalite sise- ja välisturgudele.

Ootame Sind kandideerima kui:

 • Sul on kõrgharidus;
 • omad soovitavalt eelnevat töökogemust valdkonnaga seotud ametikohal;
 • valdad eesti ja inglise keelt C1 tasemel;
 • omad tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust;
 • oled koostöövalmis, hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskusega, talud hästi pinget, oled kohusetundlik, hea organisaator.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda ja toetavat, sõbralikku kollektiivi;
 • eneseteostamise ja koolitusvõimalusi.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 12. juulil 2021. a.

Täiendav info: abilinnapea Andres Jaadla, telefon 520 3987, andres.jaadla@rakvere.ee