« Tagasi

Rakvere linn annetab Kirde maakaitseringkonnale lipu

Kaitseliidu Viru Malev
Pressiteade
17.06.2021

 

Rakvere linnavalitsus otsustas annetada Kirde maakaitseringkonnale ühendava sümboli, maakaitseringkonna lipu, kuna ringkonna staap asub Rakvere linnas ning koostöö kohaliku omavalitsuse ja Kaitseliidu vahel on väga hea.

Kirde maakaitseringkond on Kaitseliidu regionaalne riigikaitseline juhtimisstruktuur, mis ühendab kõrgema juhtimistasandina Alutaguse-, Viru-, Jõgeva- ja Järva malevaid, kuid seniajani ei olnud ringkonnal ühendavat sümbolit.

Lipu annetaja esindaja, Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linnal suurepärane koostöö Viru Malevaga. „Oleme tänulikud, et nende kohalolu linnas loob meile lisaturvalisust. Ringkonna staap asub Rakveres ning suur rõõm ja au on annetada Kirde maakaitseringkonnale lipp, mis kannab endas vabaduse vaimu ja ühtsust ning kaitseb ja innustab ka rahuajal", ütles Triin Varek.

„Kirde maakaitseringkonnale annetatav lipp ühendab kõik ringkonna kaitseliidu üksused, eriorganisatsioonid ning sümboliseerib ja kannab endas Vabadussõja vaimu, aktiivsust ning nutikust mida Viru rindel näidati ülesse murdelahingutes ning tugevad kaitsetahet  Vabadussõja lõpu faasi lahingutes ülekaaluka vastase vastu", ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik, kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Rivistus ja lipu pidulik üleandmine toimub Vallimäel 20. juunil kell 18.00. Rivistaja on Kaitseliidu veebel, staabiveebel Peeter Land ning rivistuse vastuvõtja on Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.

Rivistusel osalevad liputoimkonnas Kirde maakaitseringkonna Alutaguse-, Viru-, Jõgeva- ja Järva malevad, samuti Naiskodukaitse, Kodutütred ja Noored kotkad.

Kirde maakaitseringkonna lipul olev keskne embleem sümboliseerib piirkondlikult ühendatud juhtimisvõimet. Embleemil olevate kujundite kombinatsioon kujutab endast „silda" spartalaste südika Termopüülide lahingu ning Eesti Vabadussõja murdelahingute ja Viru rinde pealetungi  vahel, sümboliseerimaks võitlusi, kus väikesearvulised väeüksused sõdivad edukalt, ennastsalgavalt, tarmukalt ja visalt ülekaaluka vastase vastu.

 

Lisainfo:

Indrek Jurtšenko
teavitusspetsialist
KiMKR, Viru malev
5324 7344
indrek.jurtsenko@kaitseliit.ee

 

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544