« Tagasi

Euroopa linnapeade pakti Eesti rahvuslikuks saadikuks valiti Andres Jaadla

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
23. aprill 2021

 

Euroopa Regioonide Komitee valis 27 liikmesriigist Euroopa linnapeade pakti rahvuslikud esindajad. Eesti esindajaks sai Rakvere abilinnapea ja Euroopa Regioonide komitee liige Andres Jaadla. 

Jaadla peab oma ülesandeks teadvustada ja tutvustada Euroopa linnapeade pakti kliima- ja keskkonnaeesmärke ning võimalusi, mida linnapeade pakt kohalikele omavalitsustele pakub. Samuti peab ta oluliseks osaleda institutsioonidevahelistel kohtumistel ning eelkõige mitmetasandilistel kliima- ja energiadialoogidel ja mõjukat osalemist rahvusvahelises kliimadiplomaatias. „On väga tähtis, et rahvusvahelises kliimadiplomaatias arvestataks kohaliku omavalitsuse seisukohti, sest nii jõuab otsustajateni kohalike elanike hääl," märgib Rakvere abilinnapea.

Jaadla sõnul on Rakvere võtnud suuna kliimaneutraalsusele ja linnavalitsus allkirjastanud keskkonnaministeeriumiga ühiste kavatsuste deklaratsiooni, et koostöös Eesti keskkonnaseisund paremaks muuta. Deklaratsiooniga võtab linn eesmärgi saada üheks esimeseks kliimaneutraalseks omavalitsuseks Eestis.

„Kui Rakveres ringi liikuda, siis võib igaüks näha, et töö eesmärgi saavutamiseks käib. Sovetiaegne elamufond on peagi saamas täielikult renoveeritud ja siis saab Rakverest esimene linn Eestis, kus kõik nõukogudeaegsed korrusmajad saavad  täielikult kaasajastatud," rõhutab Jaadla.

Rakvere liitus esimese linnana Eestis ka Euroopa Komisjoni linnapeade paktiga. Paktiga ühinejad kohustusid vähendama CO2 heitkoguseid oma piirkondades 20 protsenti, rakendades selleks säästva energia tegevuskava. Rakvere linna säästva energia kava rakendamisel on ellu viidud kümneid kasvuhoonegaaside heitkogust vähendavat projekte, millega vähendati heitgaaside hulka võrdlusaastaga võrreldes üle 40 protsendi. „Sellega ületas linn eesmärgi lausa kahekordselt," tunneb abilinnapea rõõmu.

Euroopa Regioonide Komitee linnapeade pakti rahvuslikest saadikutest moodustati pakti riiklike saadikute koda. Koja peamine eesmärk on toetada ja tugevdada linnapeade pakti algatust liikmesriikides, tehes selleks koostööd Euroopa Komisjoni, linnapeade pakti büroo, Euroopa Regioonide Komitee ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste riiklike liitudega. Euroopa linnapeade pakti riiklike saadikute koja tegevus annab võimaluse linnapeade pakti algatust täiustada, edastades piirkondadelt saadud kohapõhist tagasisidet, ja tugevdada selle rolli Euroopa kliimapakti rakendamisel. 

Rahvusvahelisel tasandil on koja eesmärgiks suurendada paktiga võetud ja saavutatud kliimaeesmärkide nähtavust ning arvestada seejuures ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni eesmärkidega. Riiklikul tasandil on koja liikmete ülesandeks tutvustada algatusi kohalikele omavalitsustele ja luua kontakte riikliku võrgustikuga, tehes koostööd riikliku valitsustasandiga. "Oluline on teha koostööd roheliste linnade leppe, renoveerimislaine, säästva ja puhta energia, innovaatilise targa linna jt algatuste tutvustamisel," märgib Jaadla.

Fotol Andres Jaadla ja volinik Canete (Foto: erakogu).

 

Lisainfo:

Andres Jaadla
Rakvere abilinnapea
5203987
andres.Jaadla@rakvere.ee

Vaata ka:

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544