« Tagasi

Päästeamet on kohalikule omavalitsusele oluline partner

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
13. jaanuar 2021

 

12. jaanuaril toimus Tallinnas Päästeameti 2020. aasta kokkuvõttev pressikonverents, kus osales ka Rakvere linnapea Triin Varek kui Päästeameti strateegilise ja olulisema partneri - kohaliku omavalitsuse - esindaja.

Linnapea rääkis omavalitsuse koostööst päästeametiga, elanikkonnakaitsest ja kriisireguleerimisest, sh ka koroonakriisi vaates Rakvere linna näitel.

„Omavalitsuse jaoks tähtsaim on elanikkonnakaitse ja hädaolukordadeks valmisolek. Päästeamet on kohalikule omavalitsusele oluline partner, kellega koostöös arendada regioonis terviklikult ja süsteemselt nii elanikkonnakaitset kui valmisolekut kriisideks. Rakvere linnal on Päästeametiga läbi aastate olnud mitte ainult hea, vaid suurepärane koostöö," märkis Triin Varek.

Elanikkonnakaitse osas pani koroonakriis omavalitsuse hoopis teise valgusesse. Lisandus arvukalt uusi ülesandeid, sh sotsiaalvaldkonnas. Kriisiperioodil ja kehtestatud eriolukorras vajasid tuge ja abi paljud eakad ja sotsiaalselt vähekindlustatud isikud. „Päästeametist oli suur kasu 2020 kevadel eriolukorra ning nüüd sügisel/talvel koroonaviiruse lahendamisel, koondades regionaalsel tasandil KOV-d ja riigiasutused ühte inforuumi," ütles linnapea.

„Omavalitsuse jaoks on olnud tähtis see, et meil on Päästeameti näol üks partner, kellelt saame iga päev põhjaliku info ja ülevaate hetkeseisust. Loodi regionaalne, kõiki Virumaa kohalikke omavalitsusi ühendav ühtne kriisistaap. Seeläbi pandi algus laiemale info- ja kogemuste vahetusele teiste omavalitsusjuhtidega, mida varasemalt sellisel moel ei olnud," rääkis linnapea ja tänas Päästeametit senise hea koostöö eest.

Tavaolukorras on Päästeameti ja linnavalitsuse koostöökohad ennetustööna programmid lasteaia- ja koolilastele ning eakatele; tuleohutusalane kodunõustamine koostöös sotsiaalosakonnaga; elanikkonna teavitamine Rakvere linna kanalites ja sotsiaalmeedias (käitumisjuhised läheneva tormi korral, kütteperioodi alguseks valmistumine, veeohutus ja esimene jää jms); tulemuslik koostöö "Kodud tuleohutuks" projektis; veeohutus Rakvere linna veekogudel; Päästeameti esindaja osalemine liikluskomisjonis; konsulteeritakse linna uusarenduste planeerimisel ja tehakse koostööd loodusõnnetuste lahendamisel jms.

 

Lisainfo:

Triin Varek
Rakvere linnapea
5028191

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
5104544