« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 14.09.2020 istungi päevakord kell 15.00

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

5. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine sotsiaalteenuste laiendamise projekti ning rahastamistaotluse esitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele" esitamine

6. Õpilaste arvu suurendamine Rakvere Põhikooli klassides 2020/2021. õppeaastal

7. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 21. mai 2014 määruse nr 9 „Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus" kehtetuks tunnistamine" esitamine

8. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 25. septembri 2013 määruse nr 18 „Kultuuriürituste ja -projektide toetamise kord" muutmine" esitamine

9. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 25. septembri 2013 määruse nr 19 „Spordiürituste ja -projektide toetamise kord" muutmine" esitamine

10. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Rõõmu Tehas

11. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule KaRakTer

12. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ-le Seeniortants

13. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts

14. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule VIRUMAA TÜTARLASTEKOOR

15. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule VIRUMAA POISTEKOOR

16. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Kastani 15/1

17. Kasutusloa andmine aadressil Papiaru tn 8

18. Ideekonkursi korraldamine Rakvere Vallimägi vabaõhukeskuse logo kujundamiseks

19. Varjupaigateenuse osutamine

20. Pakkumusmenetluse korraldamine Rakvere linna Jaama puiestee II etapi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

21. Riigihanke C.R. Jakobsoni tänava (lõik Parkali tn – Kastani tn) rekonstrueerimistööd hankelepingu muutmine

22. Rakvere Sotsiaalkeskuse väikebussi liisimiseks sõlmitud hankelepingu muutmine

23. Eestkostetavale kuuluva kinnistu müügiks enampakkumise korraldamine

24. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine

25. Linnavara tasuta kasutusse andmine Sotsiaalkindlustusametile

26. Mittetulundusühingu Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik üldkoosolekul liikmeõigusi teostava isiku nimetamine