« Tagasi

Tutvustatakse Rakvere linna haridusvaldkonna analüüsi

Rakvere Linnavalitsuse pressiteade
10. september 2020

 

Kolmapäeval, 16. septembril kell 16 toimub Rakvere Linnavalitsuse valges saalis Rakvere linna haridusvaldkonna analüüsi ja pikaajalise teenusvajaduse prognoosi tutvustamine.

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul oli prognoosi tellimine väljapool Rakveret asuvalt konsultatsioonifirmalt ainuõige järgmine samm. „Arutelusid põhikoolivõrgu korrastamise üle on Rakveres peetud juba paar aastat. Peale selle, et me loobume keskhariduse andmisest, on meil ka seoses uue valmiva töö- ja tehnoloogiahoone projektiga kohustusi, mis näevad ette koolipinna vähendamist." Abilinnapea sõnul on kaks korda käinud koos töörühm, kuhu kuulusid koolide, hoolekogude ja linna esindajad, kes jõudsid ühe võimaliku lõpplahenduseni, kuidas võiks pärast riigigümnaasiumi valmimist Rakveres koolivõrk kujuneda.

Laila Talunik rääkis, et ta tutvus lisaks ka erinevate teiste versioonidega, mis olid n-ö sahtlisse pandud. „Koolivõrgu muudatused puudutavad Rakvere linnas ja lähiümbruses väga paljusid inimesi. Enne kui linnavalitsus võiks astuda järgmise sammu volikogule ettepanekute tegemise osas, oli äärmiselt vajalik tellida lisaks olemasolevale ettepanekule eksperthinnang, kus objektiivselt analüüsitakse nii rahvastiku arenguid, õpilaste liikumist kui ka olemasolevate koolide olukorda. Hinnangu koostajad esitavad linnale oma ettepanekud, kuidas võiks Rakvere edasi minna. Rakvere linna lapsed on seda väärt, et nii suurt otsust tehes oleks läbi kaalutud kõikvõimalikud variandid ja lõpuks valitakse parim lahendus just õpilasi ja nende arengut kaasaegses koolisüsteemis silmas pidades," rääkis abilinnapea.

Analüüsi koostasid Rakvere linna tellimusel Mihkel Laan ja Hannes Orgse Cumulus Consulting Oüst, kellel on pikaaegne ja laiapõhjaline kogemus omavalitsuste haridusvõrgustiku strateegilistel planeerimistel ja arengukava koostamistel.

Analüüs annab ülevaate linna haridusvõrgu ja -asutuste hetkeolukorrast ja pakub lahendusi võimalikeks muudatusteks ja ümberkorraldusteks, pidades silmas hariduspoliitilisi suundumusi, uuenenud õpikäsitust ja teenusvajaduse pikaajalist prognoosi.

Konsultatsioonibüroo on lähtunud prognoosi koostamisel rahvastiku arengutest Lääne-Virumaal ja Rakveres, võttes vaatluse alla perioodi 2040. aastani, ning Eesti Hariduse Infosüsteemi andmed Rakvere linna registreeritud elanikest õppijate ja linna haridusasutustes õppivate isikute kohta. Üle on vaadatud hetkeseis alus- ja üldhariduses nii maakonnas tervikuna kui ka linnas.

Prognoosi koostamise aluseks on samuti kaardistatud kinnisvara hetkeolukord Rakvere linna hallatavates koolihoonetes, antud ülevaade õpilaste ja töötajaskonna koosseisust ning koolide ülalpidamisega kaasnevatest kuludest. 

Lähtuvalt kogutud andmetest koostati demograafiline-, teenuse- ja ruumivajaduseprognoos, mis arvestab rahvastikuprotsesse ja linnavajadusi. Prognoosis on  esitatud alternatiivsed ettepanekud Rakvere linna põhihariduse korraldamiseks alates riigigümnaasiumi avamisest 2022. aastal.

Rakvere linnas töötab praegu viis kooli: Rakvere gümnaasium, põhikool, reaalgümnaasium, eragümnaasium, waldorfkool, kus õpib kokku umbes 2400 õpilast 1.-12.klassini.

16. septembril toimuvale haridusvaldkonna analüüsi tutvustusele on oodatud kõik huvilised. Vajalik eelregistreerimine e-postil linnavalitsus@rakvere.ee.

 

Lisainfo:

Laila Talunik
Rakvere abilinnapea
5593 4399
laila.talunik@rakvere.ee

Teate edastas:

Kristel Mänd
Rakvere Linnavalitsus
kommunikatsioonispetsialist
510 4544
kristel.mand@rakvere.ee