« Tagasi

Suvine teederemont Rakveres käib täie hooga

Rakvere Linnavalitsuse pressiteade
6. august 2020

 

Tänavu käivad mitmel pool Rakvere linnas mahukad tänavate rekonstrueerimis- ja ehitustööd. Rakvere linnavalitsuse teedeinseneri Lennart Korbe sõnul valmivad esimesed objektid lähinädalatel.

Mais alanud ümberehitustööd C. R. Jakobsoni tänaval (Parkali ja Kastani tänava vahelisel lõigul), mis on üks käesoleva aasta suurematest tee-ehitusprojektidest Rakveres, kulgevad plaanipäraselt.

Lõpusirgel on asfalteerimine, jäänud on veel haljastus- ja korrastustööd, liiklusmärkide paigaldus, markeerimine ja viimistlus. Objekt valmib terviklikult augusti teisel poolel.

Asfalteerimistööd Rakvere linnas C. R. Jakobsoni tänaval (Foto: kristel Mänd).

Juunis alanud Jaama tänava ümberehitus (Ilu puiestee ja Härma tänava vahelisel lõigul) on jõudnud poole peale. Teedeinseneri sõnul käib objektil praegu sadeveetorustiku ehitus, kõnniteed ja kergliiklustee on osaliselt juba tehtud. „Tööd käivad laial rindel," ütles Korbe.

Sõiduteelt on vanad katted enamuses freesitud, järge ootab aluse ehitus. Siiski ei ole sadeveetorustiku ehitus kulgenud eeldatud tempoga, kuna on esinenud mitmeid takistusi.

„Maapõuest on välja tulnud vana sadeveetoru ja mitmes kohas vana gaasitrass, mille osas polnud projekteerijale teada kui sügaval need asetsevad. Kuna sealses piirkonnas on pinnas hästi kõva, võib see mõjutada torutööde kavandatud kulgu," selgitas Korbe. Objekt valmib eeldatavalt septembris.

Tammiku ja Õie tänavate ristmikuala ümberehitustööd on igati graafikus. Rekonstrueerimise käigus korrastatakse ainult ristmikuala, mille tulemusel muutub liiklemine oluliselt turvalisemaks ja ohutumaks nii liiklejaile kui jalakäijaile.

Teedeinseneri sõnul käivad objektil veel asfalteerimistööd, ees ootab kergliiklustee kivikatte paigaldamine. Tööd valmivad eeldatavalt augusti teises pooles. 

Vallikraavi tänava rekonstrueerimistööd, mille käigus uuendatakse Vallikraavi tänav alates Linnuse tänavast (Tarva trepi juurest) kuni Annemäe teeni, on praegu pigem algusjärgus.

„Vana teekate on üles võetud ja alustatud kõnniteede ehitusega (väljakaeved, uute äärekivide paigaldamine). Ees ootab sadeveetorustiku paigaldamine, mis on aeganõudev töö," loetles Korbe.

Ümberehituse tulemusel muutub Annemäe tee ristmik senisest ohutumaks. Varasemaga võrreldes nihkub Vallimäe poolt lähenejale veidi ristmiku pealesõiduala, et paraneks nähtavus ja saaks ristmiku ohutumalt ületada.

Jalakäijate ja kergliiklejate jaoks muutub liiklusolukord tunduvalt paremaks, mida on piirkonna elanikud kaua oodanud. Projekti käigus lahendatakse ka tänaval sademevee ärajuhtimine. Objekt valmib eeldatavalt oktoobri keskpaigaks.

Juuli lõpupäevil alanud Piiri tänava rekonstrueerimise käigus rajatakse kahele poole tänavat kõnniteed, uuendatakse teekonstruktsioon ja korrigeeritakse sadeveelahendused.

„Vana asfalt freesiti üles, sideliinide ümber tõstmiseks paigaldati maasse torustikud. Samuti lähevad maasse torustikud perspektiivse tänavavalgustuse jaoks, mida Rakvere linna tänavavalgustusprojekt hakkab lahendama," loetles Korbe.  Objekt valmib eeldatavalt septembri lõpus.

Juulis Laial tänaval alanud kaugküttetorustiku remonttööd AS Rakvere Soojuse tellimusel on lõppenud ja Lai tänav liiklusele taas avatud.

 

Lisainfo:
Lennart Korbe
Rakvere Linnavalitsus
teedeinsener
505 3361

Teate edastas:
Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544
kristel.mand@rakvere.ee