« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 27.07.2020 istungi päevakord kell 15:00

Rakvere linnavalitsuse 27.07.2020 istungi päevakord kell 15:00

 

1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

 

2. Hooldekodu toetuse andmine

 

3. Hooldekodu toetuse andmine

 

4. Hooldajatoetuse määramine

 

5. Rakvere Gümnaasiumi direktori ametisse nimetamine

 

6. Tee ehitusloa andmine Piiri tn

 

7. Ehitusloa andmine aadressil Päikese tn 9

 

8. Ehitusloa andmine aadressil Narva tn 42a

 

9. Projekteerimistingimuste määramine aadressil Spordi tn 28

 

10. Kasutusloa andmine Vallimäe vabaõhukeskusele aadressidel Vallimäe tee 1, Vallimäe tee 3 ja Vallimäe tee 5

 

11. Riigihanke korraldamine Rakvere Gümnaasiumi hoone osaliseks ümberehituseks

 

12. Pakkumusmenetluse „Rakvere Reaalgümnaasiumi õppehoone katuse osaliseks rekonstrueerimiseks" pakkumuse edukaks tunnistamine

 

13. Lihthanke "Rakvere linnas Jaama pst 13b kinnistule mänguväljaku ehitamine" pakkumuse edukaks tunnistamine

 

14. Pakkumismenetluse Vallimäe vabaõhukeskuse hologrammlahenduse teenuse pakkuja leidmiseks pakkumuse edukaks tunnistamine

 

15. Rakvere Vallimäe vabaõhukeskuse logokonkursi korraldamine

 

16. Välireklaami avalikustamine Lai tn 20 pangahoone seinal

 

17. Liftide hoolduslepingu sõlmimine

 

18. Riigihanke "Vallimäe vabaõhukeskuse hooldusteenus" korraldamine

 

19. Hankelepingu muutmine

 

20. Hankelepingu muutmine

 

21. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

 

22. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

 

23. Maksegraafiku sõlmimine võlgnevuse tasumiseks