« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.07.2020 istungi päevakord kell 15.00

Rakvere linnavalitsuse 13.07.2020 istungi päevakord kell 15.00

 

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

 

2. Asendushooldusteenuse korraldamine

 

3. Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetuse määramine

 

4. Pikapäevarühmade moodustamine Rakvere Reaalgümnaasiumis

 

5. Pikapäevarühma moodustamine Rakvere Põhikoolis

 

6. Toetatavate õppekohtade arvu kinnitamine eralasteaedadele 2020/2021. õppeaastaks

 

7. Rakvere linnavalitsuse 17. detsembri 2018 korralduse nr 770 „Rakvere Rohuaia Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine" muutmine

 

8. Lapsehoiuteenuse halduslepingute pikendamine ja täiendavate lapsehoiukohtade osas lapsehoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimine

 

9. Haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõude „Rakvere Riigigümnaasiumi moodustamine" ja „Rakvere Riigigümnaasiumi põhimäärus" kooskõlastamine

 

10. Ettepanek Rakvere Rohuaia Lasteaia lahtioleku aja kohta

 

11. Soodustingimustel rajatise kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe

 

12. Projekteerimistingimuste määramine Malmi tn 9

 

13. Projekteerimistingimuste määramine Muru tn 8

 

14. Projekteerimistingimuste andmine Rakvere linnas raudteeliinide elektrifitseerimise rajatise ja kontaktvõrku toitvate autotrafopunktide rajamiseks

 

15. Ehitusloa andmine Muru tn 8

 

16. Ehitusloa andmine aadressil Tööstuse tänav L1

 

17. Ehitusloa andmine aadressil Välja tn 4

 

18. Ehitusloa andmine aadressil Näituse tn 20a

 

19. Kasutusloa andmine aadressil Näituse tn 49

 

20. Kasutusloa andmine Pikk 19/2

 

21. Tammiku tn 6 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu vastuvõtmine

 

22. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

 

23. Katastriüksuse aadressi muutmine

 

24. Aia tn 28 katastriüksuse jagamine

 

25. Detailplaneeringu alusel moodustatud katastriüksustele aadresside ja sihtotstarvete määramine

 

26. Pakkumismenetluse korraldamine Parkali- Jakobsoni tänavale kahepoolse ekraantulba ostmiseks ja paigaldamiseks

 

27. Reklaami paigaldamine

 

28. Taotlus Karja tn 3 heki ümberistutamise tähtaja pikendamiseks

 

29. Eestkostetavale kuuluva kinnistu müügiks enampakkumise korraldamine

 

30. Eestkostetavale kuuluva korteriomandi võõrandamise enampakkumise tulemuse kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

 

31. Sotsiaaleluruumi üürilepingu ülesütlemine

 

32. Maksegraafiku sõlmimine võlgnevuse tasumiseks

 

33. Sihtotstarbelise pangakonto avamine ja kasutamine

 

34. Lääne-Viru maakonna tervisenõukogusse esindaja nimetamine

 

35. Aktsiaseltsi Rakvere Vesi aktsionäride üldkoosolekul aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine

 

36. Kontaktisikute määramine