« Tagasi

Tööpakkumine - Rakvere Gümnaasiumi direktor

Rakvere Linnavalitsus
19. juuni 2020

 

Veel kuni 24. juunini kestab avalik konkurss Rakvere Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks.

Rakvere Gümnaasium on Rakvere linnas tegutsev üldhariduskool, kus õpib üle 800 õpilase. Kooli õppetöö toimub kahes majas: Vabaduse tn 1 hoones, kus õpivad 6.-12. klassi õpilased, ja Tallinna tn 29//Võidu tn 26 majas, kus õpivad 1.-5. klassi õpilased. Gümnaasiumiastmes õpib umbes 200 õpilast, põhikooliastmes on igal klassil kolm paralleelklassi. Lisaks on koolis avatud tõhustatud tuge vajavate õpilaste klassid. Tulenevalt riigigümnaasiumi avamisega 1. septembril 2022. a korraldab Rakvere linn oma koolivõrgu ümber, hakates pakkuma ainult põhiharidust.

RAKVERE GÜMNAASIUMI DIREKTOR

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lg-s 1 sätestatud gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Ootused kandidaadile:

1) vähemalt 3aastane juhtimiskogemus;
2) teadmised muutuvast õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
3) eesti keele oskus C1 tasemel;
4) ühe võõrkeele oskus vähemalt B1 tasemel;
5) uuendusmeelsus, algatus- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
6) hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt;
7) koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1) sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ja saavutusi juhina;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad, muude nõuete täitmise kohta tuleb dokumentide koopiad esitada konkursikomisjoni nõudmisel ja
4) essee (kuni 2500 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina.

Dokumendid tuleb saata hiljemalt 24. juunil 2020. a Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee

Täiendavat informatsiooni Rakvere Gümnaasiumi ja täidetava ametikoha kohta saab Rakvere Linnavalitsuse hariduse peaspetsialistilt Vilja Messerilt (tel 322 2336, 5563 0200, vilja.messer@rakvere.ee).

Täpsemat infot kooli tegevuse kohta leiab kooli kodulehelt http://www.rakgym.edu.ee/.

Avalik konkurss korraldatakse vastavalt Rakvere linnavalitsuse 25. mai 2020. a korraldusele nr 344 „Rakvere Gümnaasiumi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord".

Töökuulutusega saab tutvuda ka CV.ee portaalis

 

 

Lisainfo:

Vilja Messer 
Rakvere Linnavalitsus
hariduse peaspetsialist
322 2336, 5563 0200
vilja.messer@rakvere.ee

 

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
510 4544
kristel.mand@rakvere.ee