« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 01.06.2020. a korraldusega nr 356 algatati Tammiku tn 6 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu piiride muutmine Tammiku tn 6 kinnistu, Tammiku tn 6a kinnistu ja Palermo mets kinnistute vahel.

Planeeritav ala suurusega 3200 m² asub Rakvere linnas Tammiku maastikukaitsealal, Rakvere tammiku sihtkaitsevööndis ja osaliselt muinsuskaitse mälestise (II maailmasõjas hukkunute matmispaik) kaitsevööndis.

Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Rakvere linna üldplaneeringuga.