« Tagasi

Rakvere linn soovib arendada avatud ja kaasavat valitsemist

Rakvere Linnavalitsuse pressiteade
15. juuni 2020

 

Rakvere linn soovib arendada avatud ja kaasava valitsemise põhimõtetest lähtuvat valitsemist (mis tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega), ning läbi selle tagada juhtimisotsuste parem kvaliteet.

Linnapea Triin Varek: „Tähtis on kaardistada tänane olukord ja jõuda hea tulevikulahenduseni – et tekiks avatud valitsemise tulevikupilt. Meile võib tunduda, et kaasame piisavalt, aga see ei pruugi nii olla. Tark on teada saada, kus on kitsaskohad ja mida saab paremini."

Abilinnapea Andres Jaadla sõnul on kaasava valitsemise põhimõtted olulised tagamaks elanike rahulolu, tõstmaks usaldust kohalike institutsioonide vastu ja muutmaks Rakvere linna pakutavad teenused kodanikukesksemaks. „Tähtis on luua ühtsed põhimõtted, kuidas kohalikke elanikke ja kogukondi paremini ja tõhusamalt kaasata," lisas ta.

Mullu novembris esitas Rakvere linnavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele projektitaotluse „Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres", mis sai positiivse rahastusotsuse veebruaris.

Projektis seatud eesmärkide saavutamiseks alustas linnavalitsus aprillikuus koostööd DD StratLab'iga, mille tulemusena valmib käesoleva aasta lõpuks Rakvere linna avatud valitsemise ja kaasamise tegevuskava.

Kaasamise tegevuskava koostamise protsessi ja tegevuste väljatöötamist koordineerib linnavalitsuse poolt kokku pandud juhtgrupp. Projekti on partnerina kaasatud Lääne-Viru Arenduskeskus.

Kaasamise tegevuskava protsess koosneb mitmest etapist:

 • Olemasoleva kaasamisinfo kaardistamine
 • Fookusgrupi intervjuude ja laiapõhjalise küsitluse läbiviimine Rakvere elanike seas. Küsitluses ootame vastama kõiki rakverlasi ja sellele saab vastata kuni 30. juunini SIIN
 • Kogutud info analüüs
 • Avatud valitsemise ja kaasamise põhimõtete väljatöötamine
 • Avaliku seminari läbiviimine Rakvere linnas kaasamise põhimõtete arutamiseks
 • Kokkuvõtva kaasamise tegevuskava loomine

Kaasamiskava koostamise peamine eesmärk on luua tegevusjuhised Rakvere linna erinevate sihtrühmade teavitamiseks ja kaasamiseks.

Kaasamine võimaldab:

 • parandada võimalusi elanikele teavitamiseks ning hõlbustada tagasiside kogumist ja andmist linnaelu arendamisel ja parendamisel olulistes küsimustes;
 • ergutada kohalikku omaalgatust, sealhulgas noorte osalust ja omaalgatust linna arengus ja kogukonnaelus;
 • süvendada dialoogi vabaühenduste ja ettevõtjatega;
 • saavutada elanike ja organisatsioonide suurem kaasatus linna arengudokumentide koostamise protsessis, täitmise hindamisel ja uuendamisel;
 • arendada kaasava, teadmistepõhise ja kodanikukeskse poliitikakujundamise
 • protsesse ning nendeks vajalikke oskusi;
 • kujundada kodanikes osalusdemokraatias aktiivse osalemise hoiakuid ja oskusi.

Rakvere Linnavalitsuse projekti „Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres" toetab Riigi Tugiteenuste Keskus meetmest „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" läbi summaga 8 542,37 eurot.

 

Lisainfo:

Triin Varek
Rakvere linnapea
5028191
 

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544
kristel.mand@rakvere.ee